Laza rostos kötőszövet szövettan, Neuro Szövettan Flashcards by Boti Eross | Brainscape


Beugró kiskérdések A vizsga előtt minden hallgatónak öt kérdésre kell válaszolnia. Legalább 3 sikeres válaszadás után vizsgázhat. Genetikai kód: Az a kulcs, amely megmutatja, hogy a nukleinsav genetikai információ hogyan határozza meg a fehérjék aminosav összetételét. Alapegysége a 3 nukleotidból álló triplet, mely egy aminosavat kódol. Nukleotidok felépítése: -foszforsav H3PO3 laza rostos kötőszövet szövettan szerves bázisok citozin, timin, uracil -purin szerves bázisok adenin, guanin tRNS kötőhelyei: -antikodon mRNS-hez való kötődés helye -aminosavaktiváló enzim kötőhelye -a riboszómához való kötődés helye -CCA-triplet, az aktivált aminosavak kötőhelye A-csík: A harántcsíkolt izomszövet szerkezeti egységének, a sarcomernek a hosszabbik csíkját nevezzük, amit az A-filamentumok laza rostos kötőszövet szövettan.

Aktin: Izomfehérje. Egy általánosan elterjedt izomfehérje az eukarióta sejtekben. Fonalas állapotát globulásris monomerjeinek polimerizációja hozza létre. Allél: Eltérő génváltozatok. Pl: kék szem, barna haj Alternatív splicing: Ennek során ugyanabból a pre-mRNS-ből különböző érett mRNS-ek képződhetnek, amelyek egymástól eltérő fehérjék szintézisét képesek irányítani.

Amnion üreg: A hólyagcsíra sejtjeiből kialakúló egyik üreg, melyet magzatvíz tölt ki. Apoptózis: A sejthalálnak az a formája, melyet endonukleázok, meghatározott program szerint hajtanak végre. A DNS feldarabolódik és a nukleoszómás szerkezet elemeire esik szét. Ez a folyamat a sejtmagban membránvédetten zajlik laza rostos kötőszövet szövettan. Intermedier anyagcsere: Az élő szervezetekben az anyagfelvétel és -leadás között lezajló átalakítási folyamatok összessége.

Az intermedier anyagcserében egyszerre mennek végbe a sejtbe került anyagok lebontási és felépítési folyamatai. Iránya nagymértékben függ a táplálkozástól.

A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet.

Ivari kromatinrög: A korai embrionális fejlődés során a nőkben az egyik X kromoszóma véglegesen heterokramizálódik, inaktiválódik, majd egy kicsi, tömör kromatinszemcsét alkot. Ez a kromatinszemcse kitapad a laza rostos kötőszövet szövettan hártyájához, ezt nevezzük kromatinrögnek vagy Barr-testnek. Barázdálódás: A zigóta osztódási folyamata. Következményeként a sejtszám állandóan duplázódik.

Funkcionális anatómia I.

Az utódsejtek állandóan kisebbek lesznek. Bazális csíkolat: A vesetestecskék kanyarulatos csatornáiban reszorpciót folyadék visszaszívást végző sejtek bazális alapi részén található sejtmembrán betüremkedések, melyek növelik a felszínt. Bazális membrán: Hámszövetekben lévő alaphártya. A bazális felszín és a kötőszövet határán kialakuló, fehérjékből és szénhidrátból felépülő rostszerű szövedék.

Belső magzatburok: A hólyagcsíra belső felszínéről leváló sejtek körülveszik az amnionüreget és a szikhólyagot, mintegy burokba zárják. Ez a belső magzatburok.

Who Is It For?

A további sejtosztódás a sejtek átrendeződésével jár laza rostos kötőszövet szövettan blastula belsejében, megjelenik az embryo-csomó. Centroszóma és a centriólumok: A sejtváz mikrotubuláris rendszerének kialakításaában résztvevő sejtszervecskét nevezzük centrószámának sejtközpontnak. A centroszóma két egymásra merőleges hengerből, a cenrtiólumokból és pericentrioláris anyagból áll.

Citromsavciklus: A mitokondrium alapállományában zajló körfolyamat, mely szén-dioxidot és jelentős mennyiségű NADH-t termel. Contergan hatás: A Contergan gyógyszer egy thalidomid teratogén szer, melyet a terhességi hányás csillapítására használták.

Ekkor több ezer fejlődési rendellenességgel született csecsemő jelent meg a szülészetben.

Ezt töltik ki a kötőszövet bizonyos sejtjei által termelt kötőszöveti rostok és a mikroszkópos szinten szerkezet nélkülinek tűnő kötőszöveti alapállomány. A funkció függvényében a kötőszövet számos formában fordul elő. A legáltalánosabb típusok a laza rostos és a tömött rostos kötőszövet.

Fókakezéséget, kisszeműséget illetve végtagnélküliséget okozott a gyógyszer. Crossing over: A kromatidák közötti reciprok kicserélődés folyamata, ami a kapcsolt gének rekombinációját eredményezi. A meiózis I. Cytotrophoblast: A beágyazódás során a trophoplast ismét differenciálódik, egy belső, köbös sejtekből álló rétegre.

Látták: Átírás 1 1 Kötőszövetek Szerkesztette: Vizkievicz András Ebbe az alapszövetbe igen különböző feladatot végző szöveteket sorolunk, amelyek elláthatnak mechanikai, anyagcsere, hőszabályozás, védelmi és regenerációs feladatokat. A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet. Szerteágazó működésükkel szemben közös az eredetük, valamennyien mezodermális eredetűek. A hámszövettel szemben a sejtek nem fekszenek szorosan egymás mellé, hanem közöttük jelentős mennyiségű sejtközötti állomány található. A sejtközötti állomány két részből áll: az alapállományból, és kötőszöveti rostokból.

Ezt a réteget nevezzük cytotrophoblatnak. Dendritek: Az axonnál rövidebb nyúlvány.

a csípőízületek gyógyult artrózisa

Feladata az ingerületek szomszédos sejtektől való összegyűjtése és továbbadása. Dermatom: A szomita alsó részéből kialakuló kutiszlemez, amely a bőrkötőszöveteinek a telepe.

Diploid: Kétszeres kromoszómaszerelvényű sejt, ameIy két haploid n genomot tartalmaz.

Alkalmazott biológia

Ivaros szaporodás esetén az egyik genom anyai, a másik apai eredetű. Jele: 2n Domináns-recesszív öröklésmenet: A domináns-recesszív öröklődésnek egy jellegzetes változata a kodominancia jelensége. Emberi ABO vércsoportrendszer. Down-szindróma: A es testi kromoszóma autoszóma számbeli rendellenessége, triszómiája. Ebert féle vonal: A szívizomszövet sejtjei között található, összetett sejtkapcsoló struktúra. Ektoderma: Külső csíralemez, a bélcsíra képződésekor kialakuló külső sejtréteg, melyből a kültakaró, a bőr és az idegrendszer fejlődik.

Elasztikus rostok: A lazarostos kötőszövet egyik rostfélesége, melyek jóval vékonyabbak, mint a kollagénrostok. Nem kötegekből állnak, hanem egynemű, gyakran elágazó vagy hullámos fonalak.

laza rostos kötőszövet szövettan

Igen rugalmasak, elszakadva felcsavarodnak. Elektronmikroszkóp: Az optikai mikroszkóppal vagy fénymikroszkóppal ellentétben elektroncsóvával világítja meg a megfigyelendő tárgyat.

Az elektron sugárzás hullámhossza lényegesen kisebb a fénysugár hullámhosszánál, ami sokkal erősebb nagyítást tesz lehetővé.

A legismertebb a transzmissziós elektronmikroszkópami a tárgy megfigyelését elektronsugárral való átvilágításban végzi, és a pásztázó elektronmikroszkópami a visszavert elektronok segítségével állít elő képet a tárgy felületéről.

Tartalom ajánló

Elektrotranszportlánc: Biokémiai redukciós-oxidációs reakciók egymást követő sora, amelyben elektronátmenet történik hordozók sorával. Elektrontranszportlánc, amelyet légzési láncnak is neveznek, képezi az aerob légzés utolsó lépését. A molekuláris oxigénnek adja át az elektronokat és a hidrogénatomokat a Krebs-ciklusból, víz kialakításával. Embrioblast: A hólyagcsíra felszíni sejtjeinek egy része. Embriócsomó: A barázdálódás végén keletkező hólyag blastula egyik csúcsán keletkező sejthalmaz, melyből az embrió teste fog kifejlődni.

Endoderma: Belső csíralemez, melyből a zsigerek telepei alakulnak ki. Exon: A több darabban kódolt gének kifejeződő szakasza, melyeket egymástól közbeékelt DNS szakaszok, intronok választanak el. Uniformitás: Homozigóta szülők kereszteződéséből származó utódok minden tagja genotípusát és fenotípusát tekintva egyforma.

Szegregáció: Az F1 nemzedék tagjainak egymással való kereszteződéséből származó második utódnemzedék F2 tagjai között bizonyos közös termékek 911 újra felbukkannak az eredeti szülői tulajdonságok. Fakultatív heterokromatin: A heterokromatin funkcionálisan inaktív. Amennyiben csak a sejt adott állapotában nem működik, laza rostos kötőszövet szövettan később újra indulhat rajta az RNS-szintézis, akkor beszélünk fakultatív heterokromatinról.

Fáziskontraszt mikroszkóp: Egy speciális kondenzorból és egy úgynevezett fáziskontraszt-objektívből áll, ezekkel kell a közönséges mikroszkópot kiegészíteni. A fáziskontraszt-eljárással kapott kép igen kontrasztos, és ezért különösen jól használható szövettenyészetben az alaphoz letapadt, elvékonyodott sejtek, valamint nagyon vékony 0, μmfestetlen metszetek vizsgálatára. Fehérjék elsődleges laza rostos kötőszövet szövettan A 20 féle aminósav lehetséges sorrendjét jelenti, ami természetesen genetikailag kódolt, szigorúan meghatározott.

Fehérjék másodlagos szerkezete: A másodlagos vagy szekunder szerkezeten a peptidgerinc hidrogénkötések által stabilizált lokális legalább négy aminosavra kiterjedő rendezettségét értjük.

Iratkozz fel hírlevelünkre

E szerkezeti elemek legfőbb csoportjai a hélixek, a redők, a hurkok és a kanyarok; leggyakoribb az α-hélix, és a β-redő. Fehérjék harmadlagos szerkezete: A polipeptidlánc térbeli elrendeződése, feltekeredése, felcsavarodása, összetekeredése képezi a laza rostos kötőszövet szövettan harmadlagos szerkezetét.

  • Transzportfolyamatok A sejt felépítése A sejt az élő szervezet alapvető önálló működési egysége.
  • Fáj térd hajlításkor és összeroppant

Így jönnek létre a globuláris fehérjék. Fehérjék negyedleges szerkezete: Bizonyos fehérjéket több peptidlánc alkot, melyeket ez esetben alegységeknek nevezünk. A peptidláncok lehetnek azonosak vagy eltérőek, számuk általában nem haladja meg a nyolcat, de ismertek fontos kivételek: pl. A fehérjeszintézis két szintere: Sima, és durva felszínű endoplazmatikus retikulum. Féldezoszóma: A hemidezmoszómák fél dezmoszómák a folt dezmoszómákhoz hasonló struktúrák, amelyek segítségével a sejtek az extracelluláris mátrix komponenseihez kötôdnek.

A hemidezmoszómákat a sejtek bazális térfelén találjuk, ahol feladatuk a bazális laminához való rögzítés. Fenotípus: Az allélek által kialakított látható, mérhető, egyéb módon kifejezésre juttató, külső jellegek, amely a genotípus és a környezeti tényezők kölcsönhatásának eredményeként jön létre.

Fluorescens mikroszkóp: A fluoreszcens mikroszkópban a fényforrás maga a vizsgált minta. A fluoreszkáló anyagok ugyanis fénnyel történő gerjesztés hatására fotonokat bocsátanak laza rostos kötőszövet szövettan. Foltdezmoszóma: A leggyakoribb sejtkapcsoló struktúra a patenthoz hasonlítható macula adherens, szintén lehorgonyozó kapcsolódás. Afoltdezmoszóma területén a szomszédos citoplazmákban egy fehérjékből képződő korong plakk letesít kapcsolatot a transzmembrán fehérjék és a sejtváz intermedier filamentumai között.

Foszfatidok: A lipidek csoportjába tartoznak. Molekuláit a glicerin, laza rostos kötőszövet szövettan, és foszforsav építi fel. Legegyszerűbb képviselőjük a foszfatidsav. Amfipatikus jellegűek, ez a kettős jelleg a zsírsavak és a foszforsav jelenlétéből adódik: a zsírsavak hidrofób, apoláris tulajdonságúak, ellenben a foszforsav hidrofil éspoláris.

Gasztruláció: Az embrió kifejlődése, ahol a barázdálódáskor létrejött sejtek végleges váll fájdalomcsillapító gyógyszer kezelése kerülnek, kialakulnak a csíralemezek, amelyekből megindul a szervképződés.

Gélelektroforézis: A gélelektroforézis alapelve, hogy a töltéssel rendelkező molekulák elektromos térben, össztöltésüknek megfelelően, az ellentétes töltésű elektróda felé vándorolnak.

A vándorlás sebessége v függ a molekula töltésétől ztömegétől és alakjától f továbbá az elektromos térerőtől E Gén: Egyes tulajdonságok öröklődésének egysége. Génamplifikáció: Egyes gének differenciált replikációja több száz laza rostos kötőszövet szövettan ezer példányban.

Genetikai nem: A diploid sejtek ivari kromoszóma összetételét jelenti. Ennek alapján a nők testi sejtjeiben XX, a férfiakéban pedig XY ivari kromoszómák találhatóak. Genotípus: Egy sejt vagy szervezet genetikai információjának összessége. Glikokalix: Az állati sejtek felszínét borító szénhidrátréteg, melynek szénhidrát molekulái a membránfehérjékhez glikoprotein és a membránlipidekhez glikolipidek kapcsolódnak.

Glikolízis: A biológiai oxidáció első szakasza, melyben a glükóz bontása következik be három szénatomos egységekre a sejtplazmában. Gonadális nem: Az embrionális ivarszerv-kezdeményből kialakulóaz ivaréretté válás után érett ivarsejteket termelő páros herék, ill.

Graaf tüsző szerkezete: - Theca externa -Theca interna -membrana granulosa -cavum folliculi -cumulus oophorus -corona radiata -zona pllucida -petesejt Haploid: Olyan sejt vagy szervezet, amely a diploidok ivarsejtjeire jellemző, egyszeres kromoszóma-készlettel rendelkezik.

laza rostos kötőszövet szövettan 911 balzsam ízületekhez ár

Jelölése: n Helikáz: Enzim, amely a DNS -szintézis első lépését az eredeti molekula kettős spiráljának felbomlását, despiralizációját végzi. Heterozigóta: Olyan egyed, mely egy vagy több génre nézve eltérő allélokat hordoz.

Hólyagcsíra: A barázdálódás eredménye a szedercsíra. Ezt követi a csíraállapotok kialakulásának folyamata, majd a szöveti-szervi differenciálódás. E folyamatok során a szedercsírából előbb hólyagcsíra. Homológ kromoszómák: Apai és anyai eredetű kromoszómák, amelyek azonos lókuszokat tartalmaznak, de gyakran különböző alléleket hordoznak. A meiozis során párokat alkotnak.

Homozigóta: Adott génnek minden lókuszán diploidban 2, tetraploidban 4, stb. Humán Genom Projekt: Egy nagyszabású projekt volt tól májusáig, mely feltárta a teljes emberi genomot egészen a nukleotidok bázispárok szintjéig, és azonosította a benne található összes gént.

Anatómia - Tarsoly Emil - MeRSZ

Az emberi genom a petesejt vagy hímivarsejt teljes genetikai tartalma. A humán genom a Homo sapiens genomja. I — csík: A harántcsíkolt izomszövet szerkezeti egységének, a sarcomernek a határát a Z-lemez alkotja, amely mellett mindkét oldalon I-filamentumokból álló egy-egy I-csík található.

Interdigitáció: A sejtek kesztyűujjszerű egymásba nyomulása szintén fizikailag rögzíti egymáshoz a sejteket. Gyakori rögzítési mód a hámsejtek között. Interfázis: A sejtciklus két osztódás közötti szakasza, amely három részből áll: G1, S és G2.

Ekkor a kromoszómák egy lazább szerkezetet vesznek fel. Intermedier filamentumok: Átmeneti filmentumok, melyke nanométer átmérőjű rostok laza rostos kötőszövet szövettan citoplazmában. Nem mozognak, hanem erős mechanikai vázat biztosítanak a sejtek számára. Intermedier öröklésmenet: A nem teljes értékű domináns allél jelenléte az öröklésmenetben a két laza rostos kötőszövet szövettan köztes formáját, intermedier öröklésmenetet idéz elő.

Például csodatölcsér, rövidszarvú marha. Intron: Génsivatag.