Ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei


Fogtechnikakiemelt Immár több mint három éve annak, hogy a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján létrejött a temporomandibuláris ízület TMI megbetegedéseivel foglalkozó munkacsoport. Azóta az egyre növekvő számú beteganyagon végzett vizsgálatokat alapul véve, az egyre gyarapodó irodalmi adatokat feldolgozva már számos előadásban, illetve nyomtatott orgánum segítségével igyekeztük a fogorvos kollégák figyelmét a problémakörre összpontosítani, a betegségcsoport kezelésének első és leghatékonyabb pillérét, a helyes diagnózis felállításához vezető utat, annak módszereit velük megismertetni.

Törekvéseink többé-kevésbé sikerrel jártak, hiszen betegeink száma exponenciális növekedést mutatott, s mutat a mai napig is. Éppen ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei éreztük szükségét annak, hogy kicsit kibővítettebb formában ismét e fontos alappillér, a diagnosztika kérdését tárgyaljuk.

Napjainkban a különböző vizsgálati eljárások széles tárháza áll rendelkezésünkre, az egészen egyszerű, eszköz nélkül elvégezhető fizikális vizsgálatoktól a bonyolult, néhol költséges eszközöket és nem utolsósorban tapasztalatot igénylő módszerekig.

Összefoglalónk célja, hogy rendszerbe foglalva áttekintsük a jelenleg leggyakrabban alkalmazott diagnosztikai lépéseket, eljárásokat.

Mi a reumatoid arthritis?

A most következő sorokban ismertetjük azon lépéseket, melyekkel a nemzetközi irodalommal egybehangzóan a betegvizsgálat egyfajta standardizált módját igyekszünk megvalósítani.

Célunk nem a létező összes eljárás taxatív felsorolása volt, hanem egy olyan áttekintést adni, mellyel a gyakorló fogorvosi praxis során egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a temporomandibuláris ízületi betegségek diagnosztizálása. Anamnézisfelvétel Mint bármely megbetegedés esetén, a TMI-panasszal érkező beteg esetén is elengedhetetlen a részletes, kiterjedt anamnézis felvétele.

Az általános anamnézisnél figyelemmel kell lennünk a beteg pszichés állapotára, esetleges korábbi fizikális és lelki traumákra is. Ezeken kívül lényeges, hogy tudjuk, a beteg ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei észleli panaszait, illetve mikor értékelte úgy, hogy az számára problémát jelenthet. Rá kell kérdeznünk arra is, korábban volt-e már valamilyen, a rágóízületre irányuló kezelése általában mélyhúzott harapásemelő sínt említenek a betegek.

A beteg szubjektív panaszérzetéhez érdemes megkérdeznünk, hogy egy tízes skálán hányasnak értékelné az ízületi panaszait. Fizikális vizsgálatok A temporomandibuláris diszfunkciós TMD betegek fizikális vizsgálata az általános fizikális vizsgálat módszerei inspekció, palpáció, auszkultáció szerint történik.

Megkérjük a pácienst, hogy nyugodt, egyenes testtartással álljon egy homogén felület például a rendelő fehér fala elé. Szemből és oldalról is vizsgáljuk ilyenkor a beteget. Tipikus a vállak előreesése, a hát erős lordosisa, vele párhuzamosan a nyak kifejezett kyphosisa, valamint a mandibula hátrahelyeződése.

Az arc megtekintését szintén több oldalról végezzük, és sokszor már külső megtekintésre markánsan láthatók a TMI-diszfunkció jelei: aszimmetriák az arcon, korlátozott mozgathatóság, látható felületi eltérések vehetők észre a betegen.

szakadt ligamentum a vállízület kezelésénél hogyan kell kezelni a duzzadt ízületet a lábon

Az ízület megtekintéses vizsgálatával ellenőrizzük a kétoldali mozgások minőségét, esetleges korlátozottságát. Tipikus lelet a mandibula nyitáskor észlelhető oldalirányú deviációja. Ekkor a középvonal a kevésbé szabad ízület oldala felé mozdul el, de a nyitás fokozásával S alakú pályát leírva a középvonal felé visszatér.

Tájékoztatók Idült mozgásszervi eredetű fájdalmak kezelése A fájdalom szubjektív érzésminőség, amely legtöbbször valamilyen aktuális szövet- vagy szervkárosodás tüneteként, egyszersmind a védekezés első jeleként jelenik meg. A mozgásszervi betegségek száma világszerte és hazánkban is évről-évre növekszik, gyakran vezetnek a munkaképesség csökkenéséhez, rokkantsághoz, az életminőség megváltozásához, és a vele járó fájdalom, illetve az anyagi és szociális kiadások is egyre nagyobb terhet jelentenek a társadalom számára. A betegek állapota gyakran olyan rossz, hogy feladatukat nehezen tudják ellátni munkahelyükön, ez gyakori munkakiesést jelent, mely sokszor egyben a munkahely elvesztését jelenti számukra.

Deflexiókor a mozgáspálya végig kitérő jelleget mutat, a középvonal a beteg oldal irányába tér ki. Ekkor mérhetjük a szájnyitás mértékét is. Megtartott fogazat esetén a két középső metsző egymástól való távolságát mérjük, férfiaknál 40, nőknél 35 mm alatti értékek esetén már korlátozott szájnyitásról beszélünk. Az oldalmozgásokat ugyanígy mérhetjük, ekkor a 8 mm alatti értéket tekintjük a korlátozott mozgás határának.

Reumatoid arthritis tünetei és kezelése

Tapintásos vizsgálatok A temporomandibuláris régióban elsősorban az állkapcsot mozgató izmokat vizsgálhatjuk tapintással.

Ekkor elsősorban fájdalmasan reagáló területeket keresünk, olyan triggerzónákat, ahol a beteg érzékenyen reagál. Az aszimmetriák, izomremegések, spasztikus területek szintén tapintással vizsgálhatók.

A legtöbb izom direkt betapintható, míg a m. Ekkor megkérjük a beteget, hogy az állcsúcsra gyakorolt enyhe nyomás ellenében állkapcsát előretolja, így e műfogás segítségével könnyen felfedhető az izom esetleges fájdalmassága.

Az ízület érzékenységét, fájdalmát tapintással vizsgáljuk, nyugalomban, illetve szájmozgások közben. Az ízületeket laterális és dorzális irányból tapintjuk, figyelve a beteg reakcióját.

krém ízületek

A dorzális tapintást a külső hallójárat felől végezzük el, a mandibula nyugalmi helyzetében, a kisujj begyét milyen fájdalom a csípőpótlás után ízület hátsó részére helyezve.

A rágóizmok érzékenységét és az izomfeszességet szintén palpációval vizsgáljuk az izom relaxált állapotában. Pozitív lelet a tapintásra jelentkező fájdalom, nem pedig a nyomásérzékenység. Találkozhatunk kiterjedt vagy körülhatárolt fájdalommal, melyet elsősorban a nagyobb izmokban lehet kitapintani.

A körülhatárolt fájdalom a myofascialis fájdalom szindrómára jellemző, ahol triggerpontok formájában kis feszes területek tapinthatók ki az izmokban. Ezeknek a túlérzékeny területeknek a mechanikus ingerlésével az izomtól távoli, de jellemző lokalizációjú helyeken válthatunk ki kisugárzó referens fájdalmat. Az ízületi hangjelenségek vizsgálata auszkultáció A temporomandibuláris ízületben bekövetkező elváltozások számos esetben az ízületből eredő kisebbnagyobb hangjelenséggel járhatnak.

Ezek a hangok az egészen finom, dörzsölésszerű hangoktól crepitatio jelenléte az ízfelszínek strukturális elváltozására utal, ízületi arthrosis jellegzetes hangjelensége, melyet gyakran kísér spontán vagy rágásra, szájmozgásra jelentkező fájdalom, illetve az ízület tapintási érzékenysége a komoly, néhány lépésről is hallható kattanásokig terjedhetnek.

Nagyon sok esetben a kattanást nem hallhatjuk, hanem érdekes módon ujjainkkal tapinthatjuk. Az ízületi kattogás tipikus példája a discus reverzibilis ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei esetében hallható, amikor a száj nyitásakor a fejecs a discust mintegy maga előtt tolva halad előre a tuberculum articulare lejtőjén, majd a nyitás bizonyos stádiumában a discus visszaugrik megfelelő helyzetébe, sokszor jól hallható kattanással kísérve.

A száj zárásakor gyakori jelenség, hogy a reponálódott discus újra elhagyja pozícióját, ismét kattanó hang kíséretében reciprok kattanás. Fontos kiemelni, hogy önmagában az ízületi hangjelenség nem jelez feltétlenül patológiás folyamatot, különböző okok állhatnak hátterében, és kezelést is rendszerint akkor igényel, ha mozgáskorlátozottsággal vagy fájdalommal társul.

A hangjelenségeket vizsgálhatjuk az ízület tapintásával egybekötött direkt hallgatózással, illetve fonendoszkóppal történő auszkultációval. Az ízület provokációs vizsgálata Az ízületek érzékenységének vizsgálatára a tapintásos vizsgálat mellett az ún. Ilyenkor a beteget a 2. A ráharapásoldali ízületben disztrakciós hatás érvényesül, a másik oldalon pedig nyomás alá kerülnek az ízfelszínek, ami arthritis esetén fájdalmat vált ki.

Ortopédiai vizsgálatok

Trauma hatására kialakuló condylus mögötti ödéma miatt a beteg előretolt helyzetben rá tud harapni a vattarolnira, a retrúzióval kombinált ráharapás azonban éles fájdalmat vált ki, csakúgy, mint a mandibula hátrahúzása, hátranyomása.

Ha a trauma ízületi folyadékgyülem kialakulását eredményezi, a moláris fogak inokklúzióját állapíthatjuk meg a beteg vizsgálatakor. Az ízületi reziliencia vizsgálata Az ép rágóízület csontképletei rágóerő hatására közelebb kerülnek egymáshoz a közöttük lévő discus articularis összenyomhatósága rezilienciája miatt. Előrehaladott temporomandibuláris arthrosis esetén a csontvégek közvetlenül érintkeznek egymással, így a discus fenti hatása nem érvényesül.

Az ízület rezilienciavizsgálatának lényege, hogy a moláris fogak közé egy 5 mm széles, 0,6 mm vastag ón- vagy műanyag lemezt helyezünk, és a beteg összeszorítja fogait.

Acut dyspnoe lép fel gyógyszer parenteralis adása, vaccinatio vagy rovarcsípés után. Exspiratoricus nehézlégzés Fájdalom gyakran csak a panaszok kezdetekor érezhető. A beteg gyorsan alkalmazkodik a dyspnoéhoz. A légzési hangok gyengültek a pneumothorax felett; hallgassuk meg a tüdők közötti különbséget. A fiatal, dohányzó felnőttek és a chronicus obstructiv tüdőbetegségben szenvedő betegek a leggyakrabban érintettek.

Amennyiben az ellenkező oldalon érintkeznek a fogak — amit 8 mm-es fémfóliával ellenőrzünk —, az ízület rezilienciája normális. Inokklúzió esetén feltételezhető, hogy a discus nem megfelelő helyzetű, vagy állománya károsodott. Mivel a rezilienciavizsgálat megbízhatóságára vonatkozóan jól kontrollált klinikai vizsgálatok nincsenek, csak kiegészítő vizsgálatként ajánljuk. Intraorális okklúziós analízis A rágófelszíni interferenciák vizsgálata során a beteg állkapocsmozgásokat végez, miközben a fogak közé helyezett vékony fólia megfesti az érintkező felszíneket.

Bejelentkezés

Oldalmozgások során a balanszoldali interferenciákra, előretoláskor pedig a hátsó fogak érintkezési zavarainak vizsgálatára kell különös gondot fordítani. Segít az érintkezési zavarok azonosításában, ha eltérő színű fóliát használunk a különböző mozgásokhoz.

Azokon a fogakon, melyeken érintkezési zavart állapítottunk meg, ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei vesztibuláris felszínre helyezett ujjbeggyel tapintásos vizsgálatot végzünk. Ekkor a fogak okklúziós erőhatásra kiváltott kitérését remegését tapintjuk, ami jelzi az adott fog igénybevételét, így indikációja lehet a fog becsiszolásának. Ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei kell jegyeznünk, hogy a fogak becsiszolása egy ritkán és csak szigorú feltételek megléte esetén alkalmazott eljárás, aminek tárgyalása meghaladja jelen közlemény kereteit.

  • Ízületi gyulladás ízületi gyulladás enyhíti a fájdalmat
  • Reumatoid arthritis tünetei és kezelése - HáziPatika

Az okklúzió inspekciós vizsgálatakor az attrícióra is figyelnünk kell. Az attríció egy krónikus folyamat, melynek gyakran okklúziós parafunkció áll a hátterében. Ilyenkor a beteg ízületi vagy rágóizom-fájdalomra, érzékenységre panaszkodhat.

A vizsgálat során el kell döntenünk, hogy a panaszok hátterében állhat-e aktuálisan fennálló parafunkció, vagy a rágófelszíni kopás egy régi folyamat eredménye.

ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei

A sima, fénylő fazetták jelenlegi, a matt kopási felszínek pedig a múltban lezajlott parafunkció jelei. A mandibula beállításával összeilleszthető fazetták szintén aktuális folyamatot jeleznek, de ha nem tudjuk illeszteni őket, a múltban lezajlott folyamatra kell gondolnunk.

Az attríción kívül foganyagveszteséget, illetve érzékenységet vagy fájdalmat válthat ki az erózió és az abrázió is. Akut malokklúzió. Ezekhez a tünetekhez társulhat fájdalom vagy ízületi hangjelenség. A fájdalom elsősorban étkezéskor és térdízület törés irányú állkapocsmozgásra jelentkezik. Akut okklúziós zavarra rendszerint azok a betegek panaszkodnak, akiknél az okklúzió a trauma előtt fiziológiás vagy ahhoz közel álló volt.

Feltételezhető, hogy a temporomandibuláris rendszer megfelelő okklúziós viszonyok mellett érzékenyebben közös kenőcs mataren plusz ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei kóros elváltozásokra, mint foghiányos esetben.

Amennyiben az ízületi traumát követő folyadékgyülem az ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei zavar oka, a condylus az érintett oldalon kiemelkedik az ízületi árokból, és a hátsó fogak inokklúzióba kerülnek.

A malokklúzió másik oka lehet a discus articularis akut, irreverzibilis diszlokációja. Ekkor az érintett oldalon a hátsó fogak szorosabban érintkeznek, míg az ép oldalon kismértékű inokklúzió alakulhat ki. A rágóízületeket is érintő szisztémás betegségek például rheumatoid arthritis ízfelszíni destrukciót okozva jelentős mértékű, progrediáló nyitott harapáshoz vezethetnek.

Ilyenkor a kórismét a fizikális és a radiológiai vizsgálat, valamint a reumatológus által elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapozzák meg. A fizikális vizsgálat tartalmazza az itt részletesen nem tárgyalt dentális, parodontális, valamint szájnyálkahártya-kórképekre vonatkozó fogorvosi vizsgálatokat is. Gyakori lelet az okklúzió vizsgálata során, hogy a két állcsont fogainak középvonala között eltérést észlelünk. Ilyenkor mindig érdemes ellenőrizni, hogy a beteg propulzióba tolt állkapcsa esetén is fennáll-e az eltérés.

Amennyiben az eltolódás csökkenését látjuk, ez egyértelműen az ízületben lévő elváltozásra utal. Artikulátoros elemzés Ha a beteg állcsontjainak mintáit a megfelelő interokkluzális regisztrátum és arcív segítségével artikulátorba helyezzük, számos olyan megfigyelést tehetünk, melyet intraorálisan nem végezhetnénk el.

Az eljárást artikulátoros okklúziós analízisnek nevezzük. Különösen szükséges lehet egyes orthodontiai kezelések előtt. Az artikulátorban végzett okklúziós elemzésnek előnyös, illetve hátrányos jellemzői is vannak.

A reumatoid arthritis előfordulása

Az eljárás előnyei közé sorolható, hogy a szájban nem látható fogfelszínek statikus és dinamikus érintkezését is vizsgálhatjuk. Nem akadályoznak a beteg védekező reflexei. A rágófelszíni interferenciák azonosítását követően szelektív becsiszolást végezhetünk, megtervezhetjük a protetikai, orthodontiai, orthognathiai sebészeti beavatkozásokat.

Hátrányos tulajdonság azonban, hogy a fogérintkezési zavar azonosítása még nem jelenti okklúziós eredetű kórkép jelenlétének igazolását. A merev gipszmintákat rigid készülékben vizsgáljuk, amelynek ízületi része mind mechanikai, mind dinamikai tulajdonságaiban eltér a temporomandibuláris rendszer élő szöveteitől.

Az artikulátor használata idő- és pénzigényes a pontosabb fogpótlások készítése azonban ezeket a ráfordításokat ellensúlyozza. A fenti hátrányok miatt az artikulátorok használata okklúziós analízis céljából nem terjedt el a mindennapi fogorvosi gyakorlatban.

A TMIszakrendelések tapasztalatai azt mutatják, hogy a rossz okklúziós viszonyok miatt következményesen kialakult fájdalmas kórképek kezelése nagyon nehéz feladat, ezért nagyobb hangsúlyt kellene fordítani az artikulátoros analízisre. A készülék adta előnyöket akkor tudjuk jól kihasználni, ha arcívet alkalmazunk a minták begipszeléséhez, a mandibula mozgáspályáit pedig axiográffal rögzítjük. Elektromiográfia Felszíni vagy tűelektródokkal végzett elektromiográfiával az izmok aktivitása vizsgálható.

Arra vonatkozóan vannak adatok, hogy myofascialis arcfájdalom ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei az érzékeny pontok EMG-aktivitása fokozott, de ezek az eredmények sajnos nem reprodukálhatók megfelelően. Az izom elektromos aktivitásának növekedéséből tehát nem következtethetünk az izomfájdalom jelenlétére.

A betegvizsgálat menete temporomandibuláris panaszok esetén

Bizonyos esetekben például bruxizmus mobil EMG-készülékkel végzett hosszú időtartamú ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei adhatnak a diagnózisunkat és a terápiás beavatkozást is befolyásoló eredményt. Artroszkópia Az artroszkópia olyan diagnosztikus és terápiás eljárás, amellyel az intraartikuláris elváltozások vizsgálhatók, továbbá kisebb sebészeti beavatkozások vagy szövettani minta vétele is elvégezhetők.

Értékelhető az ízületi membrán belső felszíne, a discus, a condylus, a fossa. Megfigyelhetők az ízfelszínek kopása, eróziója, a discus perforációja, valamint a gyulladásos folyamatokat kísérő elváltozások. Az ízületi folyadék vizsgálata Az ízületi folyadék vagy váladék lecsapolása, illetve az ízületi üreg fiziológiás sóoldattal végzett átöblítése a TMI esetében is alkalmazott módszer.

A punkció vagy az átöblítés során nyert folyadék vizsgálati eredménye az ízület gyulladásos folyamataira kórjelző. A polimorfonukleáris és mononukleáris sejtek, valamint bizonyos plazmafehérjék fibrinogén, fibrin, IgG, IgM, haptoglobin jelenléte jelzi a gyulladásos folyamat aktivitását.

nem kezelték a csípő dysplasiat

A rostos porctörmelék, valamint a magas kondroitinés dermatánszulfát-tartalom az ízfelszínek destrukciójának az indikátorai. Az ízületi folyadék neuropeptid- ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei citokintartalma utalhat az elváltozás prognózisára. A leszívott folyadék mennyisége normálisan kb. A punkció előtt ízületi érzéstelenítést végzünk, ezt követően értékelhetjük, hogy a beteg fájdalma ízületi eredetű-e.

Az ízületi eredetű fájdalom az érzéstelenítés után gyorsan megszűnik. Képalkotó eljárások A temporomandibuláris ízület vizsgálatainál sokszor ízületi betegségek szubjektív vizsgálati módszerei hasznos segítséget jelentenek a különböző képalkotó eljárások. A manapság széles körben, viszonylag olcsón hozzáférhető röntgenfelvételek OP, ízületi röntgen nem adnak megfelelő információt a lágyrészekről, így a discus és az izmok állapotáról.

Az, hogy oldalirányú vagy orthopantomográfiáról van szó, az esetek 76 százalékában nem mutat jelentős eltérést. A CT- illetve CbCT-felvételek, noha sokkal részletgazdagabbak, a lágyszöveteket szintén nem mutatják megfelelően. A lágyrészek és a keményszövetek együttes ábrázolására kiválóan megfelelnek a mágnesesrezonancia MR -felvételek.

Külön előnye e képalkotó eljárásnak, hogy nem jár röntgensugár-terheléssel, az ízület akár mozgás közben is megfigyelhető pszeudodinamikus MR, főleg statikus discus esetén kiemelkedő jelentőségű, ezáltal pontos képet kaphatunk a discus helyzetéről a teljes mozgástartomány során. Sajnos a vizsgálatot viszonylag kevés helyen végzik.

44. Ízületi porcok újraépítésének a leggyorsabb módja

Általánosságban elmondható, hogy az ultrahang kis helyigényű, relatíve olcsó eljárás az ízületi elváltozások diagnosztikájában.